Omkring ett år efter att den började fortsätter COVID-19-pandemin att påverka samhällen världen över, med nya varianter av viruset som sprids snabbare än någonsin tidigare. Vi har nu haft fler än 100 miljoner smittfall och över 2 miljoner dödsfall globalt. De samhälleliga och ekonomiska effekterna saknar motstycke.

Utvecklingen av COVID-19-vaccinen och deras godkännande av nationella hälso- och tillsynsmyndigheter runtom i världen visar att vi har nått en vändpunkt i kampen mot viruset. Dessa godkända vaccin är vår väg ut ur pandemin: de räddar liv och ger oss nyckeln för att återställa normalitet i samhället.

På Diaverum är vi hängivna målet att skydda våra patienter och personal och därigenom hjälpa samhället att övervinna pandemin. Vi säkrar tillgång till COVID-19-vaccin på våra kliniker och investerar i utbildning och välmående, så att ni och våra patienter kan fatta de rätta besluten och ta vaccinet för att skydda er själva, era familjer och våra samhällen.

Vaccin räddar liv

Precis som alla andra godkända vaccin har de godkända COVID-19-vaccinen genomgått ingående säkerhetsstudier och kommer också att granskas regelbundet efter att de har börjat användas.

COVID-19-vaccinen har testats i några av de största kliniska studierna som någonsin har genomförts. De har omfattat tiotusentals individer – och inga allvarliga biverkningar har noterats bland deltagarna. De godkända vaccinen har också visats vara mycket effektiva vad gäller att förhindra att man insjuknar i COVID-19; vissa av dem når 95-procentig effektivitet när samtliga doser har givits.

Eftersom de är säkra och effektiva kan de godkända COVID-19-vaccinen rädda liv genom att minska antalet svåra, medelsvåra och milda sjukdomsfall, liksom inläggningar på sjukhus och behovet av behandling.

Diaverum, COVID-19 och vaccinering

Med insikt i de möjliga konsekvenserna av COVID-19 för patienter med kronisk njursvikt och våra anställda började vi tidigt att vidta försiktighetsåtgärder. I januari 2020, nästan två månader innan Världshälsoorganisationen uttalade att detta var en pandemi, publicerade vi våra första policys för att motverka spridning av SARS-CoV-2 på våra kliniker. Kort därefter, i februari, publicerade vi vår Beredskapsplan för COVID-19, som har gjorts tillgänglig för allmänheten på vår webbsida. Dessa tidiga åtgärder främjade våra patienters och vår personals hälsa och trygghet och minskade därigenom sjukdomens påverkan på vår organisation.

Sedan december 2020, då de första av de utvecklade COVID-19-vaccinen godkändes, har vårt fokus förflyttats till att:

  1. Arbeta för snabb vaccinering av våra patienter och personal när det blir möjligt i de länder där de bor eller arbetar, på våra kliniker och kontor.
  2. Fortsätta att följa vår Beredskapsplan för att motverka smittspridning.
  3. Utveckla Staff 4 Life-programmet till en koncerngemensam strategi för välmående för att hantera effekterna av COVID-19 på våra patienter och medarbetare, på kort, medellång och lång sikt.

För att uppnå detta har vi nyligen uppdaterat vår beredskapsplan med höga förväntningar och tydliga riktlinjer om vaccination av våra njursviktspatienter och klinikpersonal i frontlinjen. Samtidigt investerar vi i kommunikation och utbildning, exempelvis genom regelbundna internationella och nationella konferenser med ledningsgrupp, vårdteam och sjukskötersketeam, som skapar medvetenhet om vikten av vaccination bland patienter och personal.

Eftersom njurpatienter – utöver sina andra kroniska sjukdomar – löper högre risk att bli allvarligt sjuka arbetar vi tätt med folkhälsomyndigheterna världen över för att säkerställa att dialyspatienter ges hög prioritet vid COVID-19-vaccinering.

Såvitt gäller välmående har ni arbetat outtröttligt, dygnet runt, för att skydda våra patienter mot COVID-19 – en oerhörd insats som har haft ett högt pris. Pandemin har medfört en betydande känslomässig och mental börda för oss alla, men har utan tvekan drabbat sjukvårdspersonal hårdare än andra. Vi är medvetna om att pandemiutmattning börjar bli ett problem.

Under 2020, i början av pandemin, inrättade vi Staff 4 Life-programmet. Nu utvecklar vi denna engångsåtgärd till en global välmåendestrategi, med målet att ge våra medarbetare stöd, verktyg och strategier som hjälper er att bedöma och främja ert eget välmående på ett effektivt sätt. Vi kommer att berätta mer om detta under Q1, då vi ska etablera både globala och lokala välmåendekommittéer för att diskutera och planera utrullning av strategin i hela organisationen. Vårt fokus på välmående är här för att stanna, långt efter att pandemin är över.

Den uppdaterade versionen av vår Beredskapsplan samt våra Frågor och svar om COVID-19-vaccin finns att ladda ner längre ner på denna sidan (på engelska) - givetvis också tillgänliga på våra kliniker för våra patienter och vår personal.

Vaccinera dig, men var fortsatt på din vakt

Det är vår ambition att alla patienter och all personal ska vaccinera sig när de får möjlighet att göra det. Vi kan dock inte slappna av när det händer. Även om vaccinet skyddar oss mot att insjukna i COVID-19 vet vi ännu inte om de förhindrar oss från att bli smittade och fortsätta att sprida viruset.

Det betyder att det är viktigt att vi:

  • fortsätter att följa riktlinjer om social distansering,
  • fortsätter att bära munskydd, och
  • fortsätter att tvätta händerna ofta.

Vi vill att 2021 ska bli ett ljusare år för våra patienter, våra medarbetare och våra samhällen. Vi kan uppnå detta tillsammans genom att vaccinera oss för att få ett slut på pandemin och skydda oss själva, våra familjer och vår omvärld.

På Diaverum har vi storslagna ambitioner för att vi har storslagna medarbetare som kan leverera dem. Våra team har arbetat hårt, med kompetens, passion och inspiration, för att leverera livsförbättrande njurvård trots pandemins utmaningar. Riktig vård har aldrig varit viktigare.

Återigen, tack till alla våra medarbetare för att ni har tagit oss så här långt och för att ni fortsätter att kämpa mot viruset.

Dimitris Moulavasilis
Verkställande direktör

Fernando Macário
Medicinsk chef

Nedladdningsbara dokument